021-44283910-11
info@parsclinic-at.com

کلینیک بستری درمان اعتیاد پارس

تحمل و درمان اعتیاد

اعتیاد یک بیماری است،پس باید مراقبت لازم برای جلوگیری از بیمار شدن را به کار بریم.

فرزندان و اعتیاد والدین

خانواده هایی که در آن ها یک و هر دوی والدین معتاد می باشند،معمولا میزان بیشتری از درگیری و
تنش را در مقایسه با بقیه خانواده ها نشان می دهند

جامعه و کاهش مصرف دخانیات

اعضای جامعه اطلاعاتی را از علاقه مندان به دخانیات دریافت می دارند که استعمال دخانیات را رفتاری طبیعی و معقول و نشانه ای از موفقیت در دنیای جدید معرفی می کند

محتوای صفحه اصلی در این قسمت نمایش داده می شود...

با درمان اعتیاد به درمان جامعه کمک کنیم

اعتیاد یک بیماریست،آن را درمان کنیم

رویدادها

آخرین اخبار،اطلاعیه ها و رویدادهای کلینیک پارس را دریافت نمایید